SKG bestaat uit de volgende enthousiaste personen:

Sanne Bun

Sanne Bun

Sanne Bun

Voorzitter

bestuur@skg-evenementen.nl

Marianne Romeijn

Marianne Romeijn

Marianne Romeijn

Secretaris

bestuur@skg-evenementen.nl

Renate Oomen - Kusmus

Renate Oomen - Kusmus

Renate Oomen – Kusmus

Penningmeester

bestuur@skg-evenementen.nl

Dave Kanselaar

Dave Kanselaar

Dave Kanselaar

PR, sponsoring

bestuur@skg-evenementen.nl

... en natuurlijk al die vrijwilligers uit Geervliet en omstreken.

Over SKG Evenementen.

We werken intensief samen met het SGKa (de vrijwilligers die het Sociaal Cultureel Centrum De Haveling exploiteren en beheren). Evenementen worden vanuit deze twee stichtingen georganiseerd.

De doelstellingen van beide stichtingen delen een groot draagvlak.

SKG : Stichting Samenwerkend Komitee Geervliet sinds 3 april 1981

Het organiseren van sociaal – culturele en sportieve evenementen in de woonkern Geervliet van de gemeente Bernisse.Te denken valt aan activiteiten als, Sinterklaas, Avondvierdaagse, Koningsdag, Halloween, kaart- en bingoavonden enz.

SGKa : Stichting Geervlietse Kernactiviteiten sinds 5 september 2007

De belangen en de leefbaarheid van de gemeenschap te behartigen en al wat met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woord, teneinde het voortbestaan van de gemeenschap te bevorderen en de leefbaarheid van de gemeenschap zo mogelijk te verbeteren.

Om onze evenementen te kunnen organiseren zijn wij nog op zoek naar (nieuwe) donateurs. Wij willen u vragen om één keer per jaar een financiële bijdrage te leveren.
Wij hopen u als donateur of welke ondersteuning u ook geeft te kunnen verwelkomen en hopen dat u het SKG ook in de toekomst een warm hart zal toedragen. Mede daardoor zullen wij in staat worden gesteld vele activiteiten aan te bieden aan de jeugd van Geervliet.

Daarnaast werken we samen met OBS Markenburg waarbij we de Brede School visie ondersteunen.